Dokumenty


Obecní knihovna Záhornice - z Kroniky obce

1928 - počet zařazených knih na konci r. 1928 byl 518. Bylo půjčováno 88 čtenářům. Počet výpůjček byl 1 347. Knihy půjčovány bez poplatku. Dotace od obce byla opět 500 ,- Kč za knihovnu a 100 Kč knihovníkovi.

1929 - v roce 1929 bylo 65 čtenářů, kteří přečetli 1 429 vypůjčených knih. Na konci orku bylo zařazeno 542 knih. 1 kniha vyřazena. Přibylo v tomto roce 25 knih. Příjmy za knihy: od obce 500 Kč a od spolku div. Ochotníků - Tyl - darem dostáno 200 Kč, od stolní spol. Vančuřů 30,- Kč.

1930 - v roce 1930 bylo 68 čtenářů, kteří přečetli 1 257 knih. Nejvíce byly čteny spisy Sokola - Tůmy a Jiráskovy. Přibylo 48 knih. Počet svazků v knihovně jest 590. Počtem výpůjček jest naše obec na místě 2. (po Žehuni) v okrese královéměsteckém. Příjem činil 1 977.10 Kč, vydání 1 841,50 Kč.

1931 - V tomto roce byl 71 čtenářů, kteří přečetli 1 853 knih. Příjem byl 267,60 Kč, vydání 244,50 Kč. Přibylo 22 svazků, takže počet svazků ke konci roku činil 612. Přibyli 3 čtenáři a 96 výpůjček.

1932 - V tomto roce bylo 66 čtenářů, kteří přečetli 1544 knih. Na jednoho čtenáře připadá více než 23 knih. Čtenářů bylo o 5 méně než loni, ale výpůjček o 191 více. Počet výpůjček stoupá rok od roku, což jest jistě velmi potěšující. Čtenářů ubylo, ovšem jen přechodně.

1933 V tomto roce již vázaných svazků 644. Čtenářů bylo 80 a výpůjček 2 146. Čtenářů přibylo 14 a výpůjček 602. Zájem o knihy vzrůstá. Lidé více čtou a to sobě ku prospěchu. Jen až ještě více čtenářů přibývá. Nejvíce bylo čteno: Al. Jirásek, Proti všem. Dále Sokol - Tůma: Na Kresách a Josef Kopta: Třetí rota. Hojně byly čteny také spisy Baarovy.

1934 - Knihovna má v tomto roce 656 svazků. Čtenářů bylo 76, kteří si vypůjčili 1 968 knih. Nejčtenější knihy byly: A. Jirásek: Mezi proudy (21x), Hofmeister: v Kolébce Praslovanstva (20x), Sokol Tůma: Pan závodní (18x)

1935 - V knihovně jest v tomto roce 677 svazků. 77 čtenářů přečetlo 1821 knih. Nejčtenější knihy: J. Š. Baar: Jan Cimbura (23x), A. Jirásek: Temno (20x), Sokol - Tůma: Na šachtě (18x)

1937 - však knih 749. V tomto roce přibylo 29 svazků. 72 čtenářů si vypůjčilo 1 751 knih. Na jednoho čtenáře průměrně 24 výpůjček. Nejčtenější knihy byly: Raisův Západ, Baarův Jan Cimbura a Poslední soud. Příjem byl od obce 500 Kč, z knih vybráno 106.50 Kč. Vydání činilo 742,50 Kč.

1946 - obecní knihovna se za okupace musela odevzdat, odpočívala v zemském archivu v Praze a vrátila se téměř po 8 letech v únoru 1948

1947 - Za okupace byly všechny knihovny postiženy "vyřazováním knih". V naší obecní knihovně, kterou vede dobrý přítel knih lesní hajný Václav Valenta čp. 51 byly vyřazené knihy za okupace uschovány v bedně na půdě u knihovníka. Celkem měl doma schováno 172 knih, které by jinak musely být odvedeny. Odvedeno bylo jen 6 knih. Aby nemusely být vyřaděné knihy odváděny, předělávaly se seznamy. Během okupace se seznamy 4krát přepisovaly. Knihy má pečlivě zabalené a menší opravy a jednoduché vazby knih provádí sám.

1948 - Zdejší obecní knihovna měla koncem roku 1948 1450 knih, 40 čtenářů učinilo 2038 výpůjček, průměr na 1 čtenáře 50 knih.

1950 - knihovník LK V. Valenta, čp. 51 rezignoval na funkci knihovníka lidové knihovny dlouholetý zasloužilý knihovník.

Knihovna je cílem podpory od Středočeského kraje poskytované příjemci formou regionálních funkcí.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!